2024 LATO: Letnie turnusy odchudzające dla dzieci w Karpaczu

Odchudzanie dzieci w wieku 10-16 lat w Centrum Medycznym w Karpaczu poprzez dietę, ruch, zabawę i edukację. W programie m.in. indywidualne konsultacje  z dietetykiem. Trzy terminy turnusów (od niedzieli do soboty). T1: 30.06-13.07.2024, T2: 14.07-27.07.2024 , T3: 28.07-10.08.2024. Cena 14-dniowego turnusu – 3350. Dojazd własny.

Termin turnusu
Wiek uczestników
Cena turnusu (bez dojazdu)
Dojazd z miejscowości
Rezerwacja

30.06-13.07.2024

(14 dni, 13 noclegów)

(niedziela – sobota)

10-16 lat

3350 zł

dojazd własny

14.07-27.07.2024

(14 dni, 13 noclegów)

(niedziela – sobota)

10-16 lat

3350 zł

dojazd własny

28.07-10.08.2024

(14 dni, 13 noclegów)

(niedziela – sobota)

10-16 lat

3350 zł

dojazd własny

 • 13 noclegów w budynku szkoły, sale 3-5 osobowe z umywalkami, toalety i prysznice na korytarzu
 • 5 posiłków dziennie – wyżywienie zgodne z zasadami diety
 • konsultacje indywidualne z dietetykiem w dniu przyjazdu i wyjazdu uczestnika (+ materiały do dalszej pracy)
 • zajęcia sportowe z instruktorem (na sali gimnastycznej, w terenie, na boisku i zabawy sportowe) min. 5 godzin dziennie
 • zajęcia na basenie 3 x w tygodniu
 • wycieczkę autokarowa
 • warsztaty dietetyczne min. 1 x w tygodniu
 • zajęcia kulturalno-rozrywkowe i integracyjne
 • opiekę pielęgniarską i lekarską  w razie choroby uczestnika

 

Uwaga: W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzegamy sobie możliwość odwołania niektórych wycieczek. W zamian będą prowadzone dodatkowe zajęcia ruchowe oraz gry i zabawy na terenie ośrodka.

 • 70 zł na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów / atrakcji turystycznych (wpłacić wychowawcy grupy)
 • fakultatywne ubezpieczenie kosztów rezygnacji TU Europa
 • podczas pobytu istnieje możliwość przebadania dziecka (za dodatkową opłatą) w zakresie min chorób dróg oddechowych np. astmy, alergii, przyczyn chrapania podczas snu.

5% zniżki dla rodzeństwa (za drugie i kolejne dziecko)

Zasady ewentualnych zwrotów za niewykorzystane świadczenia:

 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie – zgłoszonej e-mailowo lub telefonicznie – najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30% ceny turnusu, a pozostała ewentualna cześć zaliczki zostaje zwrócona na podany numer konta.
 • W przypadku rezygnacji – zgłoszonej e-mailowo oraz telefonicznie – z uczestnictwa w obozie w późniejszym terminie zwrócone jest 20% całkowitego kosztu obozu, chyba że na miejsce osoby rezygnującej zostanie zapisany przez opiekunów osoby rezygnującej inny uczestnik nie zgłoszony dotychczas. W takim wypadku zostaje zwrócone 100% poniesionych kosztów.
 • Regulamin i Karta kwalifikacyjna uczestnika stanowią integralną część umowy o udział w imprezie organizowanej przez Centrum Medyczne S.A. w Karpaczu

Informacja dla osób zainteresowanych wykupieniem ubezpieczenia kosztów rezygnacji i wcześniejszego powrotu z obozu spowodowanych wypadkiem losowym (np. zachorowaniem):

Dostępne są następujące warianty ubezpieczeń (dla polis zawartych w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy na obóz):

Fakultatywne ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa TU Europa

zabezpieczające 100% zwrot kosztów obozu w przypadku rezygnacji z wyjazdu lub wcześniejszego powrotu spowodowanego chorobą lub innym udokumentowanym wypadkiem losowym, którego nie można było przewidzieć. W wariancie podstawowym ubezpieczenia, oprócz choroby jest to szkoda w mieniu w następstwie kradzieży z włamaniem a także np. utrata pracy, kradzież dokumentów niezbędnych do realizacji podróży, kradzież pojazdu, otrzymanie wezwania do sądu, wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego). W wariancie Max – inne udokumentowane przyczyny, w tym wydarzenia spowodowane zaostrzeniem choroby przewlekłej osoby ubezpieczonej lub członka rodziny oraz zachorowaniem na Covid-19.

Oferujemy następujące warianty ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji i wcześniejszego powrotu TU Europa w wariancie podstawowym, zapewniającym 100% zwrot kosztów obozu (bez dojazdu) w przypadku choroby lub udokumentowanego wypadku losowego, które to zdarzenie zaistniało do dnia rozpoczęcia obozu lub w trakcie trwania obozu, w cenie 97 . Wariant podstawowy ubezpieczenia nie zawiera ochrony na wypadek zachorowania na Covid-19 ale można dokupić dodatkowe ryzyko – zachorowanie  na Covid-19 – wzrost składki o 60%, czyli wariant podstawowy z Covid19 kosztuje 155 zł.
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji i wcześniejszego powrotu w wariancie MAX (zawiera rozszerzenie ubezpieczenia na wydarzenia spowodowane przez choroby przewlekłe oraz zapewnia ochronę w przypadku zachorowania na Covid-19) które kosztuje 218

Równocześnie uprzedzamy, że niezgłoszenie się na imprezę,  jeśli nie jest spowodowany chorobą lub udokumentowanym wypadkiem losowym lub wcześniejszy wyjazd z powodu choroby lub wypadku losowego (bez wykupionego ubezpieczenia) a również wcześniejszy wyjazd z powodu innych przyczyn

(np. tęsknoty dziecka za rodzicami) nie jest podstawą do żądania od Biura Turystycznego AMITUR ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia – jest traktowane jak rezygnacja i Biuro w tym wypadku potrąca udokumentowane koszty, które zostały poniesione, zachowując prawo do roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraconych korzyści, co w niektórych przypadkach może sięgnąć 100% wpłaconej kwoty za obóz.

Warunki ogólne tych ubezpieczeń wysyłamy na życzenie lub można pobrać spod poniższego linku:

OWU T.U. Europa (od 08.03.2023)

W jakim terminie można kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji?

 • jeśli do wyjazdu zostało więcej niż 30 dni, to: ubezpieczenie Koszty Rezygnacji w obu wariantach można kupić: w terminie 10 dni następujących po dniu zawarcia umowy podróży
 • jeśli do wyjazdu zostało 30 dni lub mniej: ubezpieczenie Koszty Rezygnacji w obu wariantach można kupić w dniu zawarcia umowy podróży i przez kolejne 3 dni. 
 • jeśli do wyjazdu jest od 1 do 7 dni: ubezpieczenie można zawrzeć tylko w dniu zawarcia umowy podróży.

Dzieci będą zakwaterowane w budynku szkoły, gdzie sale lekcyjne są zaadoptowane na pokoje 3-5 osobowe. Pokoje posiadają umywalki. Toalety i natryski znajdują się na korytarzu. Na terenie szkoły znajduje się duża sala gimnastyczna oraz przylegające boisko do piłki koszykowej i siatkowej. Basen oraz stołówka znajdują się w budynku głównym CM Karpacz. Malownicze położenie CM Karpacz wśród lasów i gór, łatwo dostępne trasy spacerowe i szlaki turystyczne to idealne miejsce do realizowania programu aktywnego odchudzania.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna (nauczyciele, wychowawcy), rehabilitacyjna, medyczna oraz specjaliści dietetycy.

Gwarantujemy dzieciom pięć smacznych posiłków o obniżonej kaloryczności, przygotowanych zgodnie z zaleceniami dietetyka. Regularne serwowanie posiłków nie dopuszcza do powstawania uczucia głodu.

Zabawy ruchowe
Gry i zabawy w gronie rówieśników na basenie, na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej (podchody, biegi na orientację, konkursy, turnieje, rozgrywki drużynowe), dyskoteki.

Gimnastyka
Codzienny Nordic Walking oraz ćwiczenia wzmacniające i spalające tkankę tłuszczową. 2 x w tygodniu aqua-aerobic w basenie.

Wycieczki piesze
Zwiedzanie atrakcji Karpacza, Świątynia Wang, Karczma Sądowa, Lipa Sądowa, Krucze Skały, Młyn Miłości, Western City, skocznie narciarskie, tor saneczkowy.

Wycieczki autokarowe
Kotlina Jeleniogórska: Zamek Chojnik – Szklarska Poręba – Wodospad Szklarki i Kamieńczyka. 

Specjalnie dla Twojego dziecka i Ciebie – spotkania z dietetykiem i lekarzem
Opracowaliśmy Program Redukcji Wagi dopasowany do warunków, potrzeb i schorzeń Twojego dziecka. Pokażemy jak skutecznie motywować Twoje dziecko, aby wyuczyć w nim nawyk prawidłowego odżywiania się.

Ważnym elementem programu jest spotkanie rodziców z dietetykiem. W dniu przyjazdu zaplanowane jest spotkanie grupowe i indywidualne rodziców i dzieci z dietetykiem posiadającym bogate, wieloletnie doświadczenie i sukcesy w odchudzaniu dzieci. W dniu wyjazdu spotkania indywidualne z dietetykiem.

Ramowy program dnia:
 • 07:15 Pobudka
 • 07:45 – 08:15 Rozruch poranny (zajęcia prowadzone przez rehabilitantów)
 • 08:30 – 09:00 Śniadanie
 • 09:15 – 13:00 Zajęcia sportowe prowadzone przez rehabilitantów (w przerwie zajęć około godz. 10:45 II śniadanie)
  • zajęcia na sali gimnastycznej (testy sprawności)
  • marsze nordic walking
  • aqua-erobic w basenie (2 x tygodniu)
  • zajęcia w terenie
 • 13:30 – 14:00 Obiad
 • 14:00 – 15:00 Cisza poobiednia
 • 15:00 – 17:30 Marsze Nordic Walking – poznawanie atrakcji Karpacza i okolic potwierdzone certyfikatem (w przerwie około godz. 16.30 podwieczorek). Przykładowe atrakcje (każda z grup może korzystać z innych atrakcji w zależności od jej potrzeb i możliwości):
  • Świątynia Wang
  • Muzeum Sportu i Turystyki
  • Muzeum Zabawek
  • Dziki Wodospad
  • Krucze Skały
  • Skocznia Orlinek
  • Letni tor saneczkowy 
  • Western City
 • 18:00 – 18:30 Kolacja
 • 19:00 – 21:30 Zajęcia integracyjne, np.:
  • ognisko
  • konkursy, gry i zabawy
  • wieczory karaoke
  • kalambury
  • pokazy mody
  • gry terenowe, podchody
  • chrzest obozowy
 • 21:30 – 22:00 Czynności higieniczno-porządkowe
 • 22:00 – 06:00 Cisza nocna

 

Program obejmuje również:

 • Wycieczkę autokarową
 • Warsztaty z zakresu zdrowego żywienia

 

W pierwszych dniach pobytu jest przeprowadzany instruktarz i nauka chodu z kijkami, który podczas obozu jest nieodzownym elementem każdej wycieczki. Korzystnie wpływa na cały układ wydolnościowy, poprawia koordynację ruchową i pomaga spalać zbędne kalorie.

Pierwsze zajęcia ruchowe są poprzedzane sprawnościowym testem kontrolnym. Na końcu turnusu jest przeprowadzany sprawnościowy test podsumowujący, który sprawdza, jakie postępy poczyniły dzieci podczas turnusu.

Dojazd własny.

Informacje o godzinie dostarczenia i odbioru dziecka wysyłane są w piśmie przewodnim po rezerwacji obozu.

 • wygodny strój sportowy
 • dres
 • strój kąpielowy
 • czepek
 • klapki na basen
 • wygodne buty do pieszych wędrówek „z usztywnianą kostką”
 • buty sportowe na salę gimnastyczną
 • kurtkę/płaszcz przeciwdeszczowy
 • nakrycie głowy p/słoneczne
 • krem z filtrem UVA-UVB
 • bidon,
 • mały plecak na codzienne wyjścia w teren
 • legitymację szkolną
 • 50-100 zł (kieszonkowe na kartki pocztowe, drobne upominki, itp.)
 • 70 zł na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów / atrakcji turystycznych (wpłacić wychowawcy grupy)

W przypadku, gdy dziecko powinno przyjmować leki zlecone przez lekarza prowadzącego prosimy o poinformowanie o tym fakcie lekarza przy przyjęciu na turnus, a także o przekazanie leków.

brak

Aby zarezerwować obóz należy kliknąć poniżej w niebieski link ze słowem REZERWUJ przy wybranym terminie obozu. W nowym oknie otworzy się strona ze zmienionym (od 01.02.2023) systemem rezerwacyjnym https://odchudzaniedzieci.skaleo.pl

Rezerwuj turnus pierwszy (30.06-13.07.2024)

Rezerwuj turnus drugi (14.07-27.07.2024)

Rezerwuj turnus trzeci (28.07-10.08.2024)

Po wypełnieniu wszystkich rubryk formularza, zaakceptowaniu zgód oraz umowy, na podany adres mailowy przyjdzie potwierdzenie rezerwacji wraz z kompletem dokumentów oraz numerem konta do płatności za obóz. Na wpłatę zaliczki w wysokości 700 zł jest 7 dni. Dopłata na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Osoby, które wolą dokonać rezerwacji telefonicznie, prosimy dzwonić w godzinach pracy Biura (10:00-17:00) na numer:  516-347-907  a po godzinach pracy Biura na telefon: 502-045-822. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ofertą danego obozu i przygotowanie danych osobowych rodzica/opiekuna i uczestnika.

Kliknij tu aby pobrać ofertę obozu w pliku pdf.

Na obóz zabierz też koniecznie dobry humor 🙂

Karpacz – znana miejscowość turystyczno- wypoczynkowa pięknie położona w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w Karkonoszach, u zbiegu Łomnicy i Łomniczki, u podnóża Śnieżki (1602 m n.p.m.), blisko czeskiej granicy. Oferuje doskonałe warunki turystyczne z dobrze rozwiniętą bazą: wyciąg krzesełkowy na Kopę, liczne wyciągi narciarskie, trasy rowerowe i szlaki turystyczne.
Specjalny mikroklimat górski i bogactwo tutejszej przyrody stwarza doskonałe warunki dla wypoczynku, relaksu i poprawy zdrowia.

Na pytanie/rezerwację odpowiemy telefonicznie lub e-mailem
tak szybko jak to będzie możliwe
.